Livrare easybox la doar 12.99 RON

Confidentialitate

1. BAZA LEGALA

Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) nr. 2016/679; Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

2. IDENTITATEA OPERATORULUI

VIYOGO BUSINESS SRL cu sediul social in localitatea București, strada Grigore Ionescu, nr. 63, camera 1, bloc T73, etaj 4, ap. 42, inregistrata la O.N.R.C. sub nr. J40/1566/01.02.2021, CIF / CUI RO 43646839, telefon 0738681738, e-mail contact@viyogo.ro, 

3. DATELE PERSONALE PRELUCRATE

Operatorul colecteaza, stocheaza si prelucreaza urmatoarele date personale ale / referitoare la dvs.: (i) nume, prenume, adresa de domiciliu si / sau de resedinta, (ii) date de contact: e-mail, telefon.

4. MODUL SI SCOPUL PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

Datele personale prevazute la pct. 3 sunt prelucrate in urmatoarele scopuri: (i) exercitarea si indeplinirea obligatiilor asumate contractual, (ii) evidente contabile cu privire la clienti, raportat la obligatiile legale instituite Operatorului din perspectiva fiscala / contabila; (iii) comunicare notificari, modificari ale programului,  promovarea activitatii profesionale a operatorului, comunicarea de oferte promotionale si altele asemenea. 

5. DURATA

Datele personale prevăzute la pct. 3 sunt păstrate pe durata intervalului de timp necesar executării raporturilor contractuale, precum si pentru o perioada ulterioara de 18 luni. 

Revizuim in fiecare an datele colectate, analizand in ce masura pastrarea lor este necesara scopurilor mentionate, intereselor dvs. legitime sau indeplinirii obligatiilor legale de catre Operator. Datele care nu mai sunt necesare vor fi sterse.

6. COMUNICAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL CATRE ALTI DESTINATARI

Operatorul comunica datele dvs. personale catre entitati/autoritati publice (ISU, ANAF, Poliție, Instanțe Judecătorești, Parchete, Primărie, Consiliu Local, Consiliu Județean, Ministere etc.), catre furnizorii de servicii cu care operatorul are relatii contractuale (furnizori care sunt in conformitate cu normele GDPR) si altor institutii care pot pretinde acces la astfel de informatii in conditiile legii. 

7. DREPTURILE DVS.

Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dvs. personale, privind identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor dvs.;
Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le  puteti completa;
Dreptul la stergerea datelor – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de opozitie – va puteti opune in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul legitim al Operatorului;
Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plangere si de a va adresa instantelor judecatoresti - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si / sau va puteti adresa instantelor judecatoresti pentru respectarea drepturilor dvs.;
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs., vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere și obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare sau va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

8. EXERCITAREA DREPTURILOR.

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la urmatoarele date de contact:
    • Persoana responsabila: Valentin Rotaru
    • E-mail: valentin.rotaru@viyogo.ro
    • Adresa corespondenta: București, sectorul 6, str. Valea Cascadelor 21-23, pavilion administrativ
 
9. ALTE INFORMATII UTILE
 
Respectam dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si punem in aplicare masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor privitoare in mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Nu utilizam datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri. Nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra. Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea datelor in conditii de securitate. Nu prelucram date in scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Newsletter

Pentru a fi la curent cu toate noutatile lasa-ne mai jos adresa ta de email.

0